Population by Grama Niladhari Division

According to statistical data - 2020 population.

GN Division Total Population  Male Female
Angulana North 4437 2225 2212
Kaldemulla 5075 2428 2647
Soyzapura North 3061 1414 1647
Soyzapura South 2863 1378 1485
Dahampura 2902 1360 1542
Thelawala North 5688 2848 2840
Borupana 6251 3077 3174
Thelawala South 4136 1929 2207
Lakshapathiya North 4733 2291 2442
Lakshapathiya Central 3220 1593 1627
Angulana South 3520 1775 1745
Uyana South 4715 2310 2405
Uyana North 3996 1967 2029
Rawathawaththa South 2265 1028 1237
Rawathawaththa East 4260 2050 2210
Lakshapathiya South 5682 2708 2974
Kuduwamulla 3374 1709 1665
Katubedda 11192 5809 5383
Molpe 7908 4178 3730
Moratumulla North 3438 1679 1759
Kadalana 3743 1807 1936
Rawathawaththa West 3565 1641 1924
Idama 2985 1349 1636
Uswaththa 2296 1076 1220
Moratuwella South 4778 2229 2549
Indibedda West 4686 2333 2353
Moratumulla East 4071 2006 2065
Moratumulla West 3834 1859 1975
Willorawaththa East 3885 1866 2019
Willorawaththa West 4953 2433 2520
Indibedda East 3794 1879 1915
Moratuwella North 2362 1152 1210
Moratuwella West 2529 1279 1250
Koralawella North 6016 2941 3075
Koralawella East 2315 1105 1210
koralawella West 3730 1816 1914
Koralawella South  3783 1832 1951
Katukurunda North 3751 1819 1932
katukurunda South 4646 2248 2398
Egodauyana North 4862 2354 2508
Egodauyana Central 3030 1498 1532
Egodauyana South 5411 2673 2738
Total 177741 86951 90790


Population by Gender

Census of Population and Housing - Moratuwa 2012

GN Division Female Male Total Population
Angulana North 2081 2106  4187
Kaldemulla 2488 2312  4800
Soysapura North 1517 1333  2850
Soysapura South 1403 1309  1712
Dhampura 1447 1279  2726
Thelawala North 2641 2689  5330
Borupana 2978 2920  5898
Thelawala South 2138 1813  3951
Lakshapathiya North 2296 2165  4461
Lakshapathiya Central 2543 1491  3034
Angulana South 1632 1679  3311
Uyana South 2236 2189  4425
Uyana North 1931 1879  3810
Rawathawaththa South 1164 975  2139
Rawathawaththa East 2079 1933  4012
Lakshapathiya South 2799 2558  5357
Thuduwamulla 1571 1608  3179
Katubedda 5081 5490  10571
Molpe 3506 3950  7456
Moratumulla North 1652 1594  3246
Kadalana 1826 1695  3521
Rawathawaththa West 1815 1550  3365
Idama 1538 1312  2850
Uswaththa 1155 1032  2187
Moratuwella South 2381 2215  4596
Indibedda West 2028 2032  4060
Moratumulla East 1986 1951  3937
Moratumulla West 1933 1641  3574
Willorawaththa East 1915 1749  3664
Willorawaththa West 2363 2315  4678
Indibedda East 1820 1769  3589
Moratuwella North 1015 972  1987
Moratuwella West 1192 1202  2394
Koralawella North 2840 2764  5604
Koralawella East 1138 1036  2174
Koralawella West 1810 1720  3530
Koralawella South 1816 1752  3568
Katukurunda North 1817 1725  3542
Katukurunda South 2289 2116  4405
EgodaYuana North 2374 2250  4624
Egoda Uyana Central 1444 1411  2855
Egoda Uyana South 2572 2524 5096
Total 85250 82005 167255

News & Events

Scroll To Top