අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

23
ඔක්2019
සාහිත්‍ය උත්සවය  දේශාභිමානී 2019

සාහිත්‍ය උත්සවය දේශාභිමානී 2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද...

03
පෙබ2019
පිරිත් පිංකම 2019

පිරිත් පිංකම 2019

            මොරටුව...

11
ජන2019
නව වසරේ රාජකාරි 2019

නව වසරේ රාජකාරි 2019

  2019 නව වසරේ ආගමික වතාවත් සිදුකරමින්,මොරටුව...

01
ජන2019
නත්තල් උත්සවය 2018

නත්තල් උත්සවය 2018

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ...

Scroll To Top